Clavamox kapi (Kanada)

Saznajte više o Clavamox kapi (Kanada) za upotrebu na životinjama uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije

Seresto Cat

Saznajte više o Seresto Cat za upotrebu na životinjama uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije

Jača tinktura joda 7%

Saznajte više o Jači jodnoj tinkturi 7% za upotrebu na životinjama uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije

Cheristin za mačke

Saznajte više o Cheristinu za mačke za životinje uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije

Trifexis

Saznajte više o Trifexisu za upotrebu na životinjama uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije

Zgodno

Saznajte više o Convenia za upotrebu na životinjama uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije

Nemex-2 suspenzija

Saznajte više o Nemex-2 suspenziji za životinje uključujući: aktivne sastojke, upute za uporabu, mjere opreza i informacije o skladištenju. Opširnije